Landschaftspflegeverband
Projekte >> Bergwiesenprojekt cz

Luční soutěž a slavnost Českosaského Švýcarska

Vyhlášení Luční soutěže

Spolek péče o krajinu Saského Švýcarska – Východního Krušnohoří (Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V.) a Správa CHKO Labské pískovce každoročně vyhlašují přeshraniční soutěž, jejíž cílem je ohodnotit k přírodě zvláště ohleduplný způsob obhospodařování lučních ploch.

Kdo se může zúčastnit?
Jakýkoliv soukromý uživatel nebo obhospodařující subjekt, jakož i zemědělské podniky.

Jaké plochy lze do soutěže přihlásit?
Všechny louky a pastviny o rozloze nad 1000 m2 nacházející se na území Českosaského Švýcarska.

Co je hodnoceno?
Hodnocen je stav a vývoj plochy (hodnota pro ochranu přírody, druhové bohatství, pestrost) a také způsob a metoda jejího obhospodařování.

Kdy a jak je možné se přihlásit?
Přihlášky je možné zasílat poštou nebo telefonicky vždy do 31. května.
Soutěžící uvádí adresu (pokud možno i telefonní číslo) a údaj o umístění přihlášené plochy nebo ploch.

Kdo hodnotí?
Česko německá komise z oblastí péče o krajinu a ochrana přírody.

Kdy probíhá hodnocení?
Luční plochy jsou vyhodnocovány začátkem června. V době hodnocení ještě nesmí být posečeny.

Kdy jsou vyhlašováni vítězové?
Každý rok v září, a to v rámci Slavnosti luk v Königsteinu – místní části Ebenheit, pod jižním svahem Liliensteinu. Za snahu vyvinutou při ekologické péči o louky čeští a němečtí vítězové luční soutěže obdrží atraktivní ceny.

Cíle a výsledky projeku

  • Přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany přírody a krajiny.
  • Zachování a rozšíření stávajících hodnotných lučních ploch jako příspěvek k uchování kulturní krajiny po obou stranách státní hranice.
  • Zvýšení zájmu místního obyvatelstva o vlastnictví a ochranu lučních ploch.
  • Odborné poradenství při ekologické péči o louky.
    Ekologická výchova zaměřená na české a německé návštěvníky Luční slavnosti.
  • Ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů před jejich vyhynutím.
  • Zachování atraktivity naší jedinečné a krásné krajiny.

 

Vrcholným okamžikem každoroční luční soutěže je rovněž každým rokem pořádaná Luční slavnost. Koná se vždy v září v Königsteinu – místní části Ebenheit na loukách nedaleko jížního úpatí Liliensteinu.

Vítězové soutěže zde mají možnost široké veřejnosti představit své nejkrásnější louky a návštěvníci vyjádřit uznání jejich vzácné péči. Děti i dospělé zde čeká řada informací a mnoho naučného z oblasti ochrany přírody a krajiny Českosaského Švýcarska.

Rámec slavnosti doplňují trh s přírodními produkty českých a německých výrobců, historická řemesla a dovednosti, kurs správného naklepávání kosy, hry pro děti, procházka po loukách a příjemné posezení při hudbě.

Přihlášky k účasti luční soutěži posílejte na:

Správa CHKO
Labské pískovce
Teplická 424/69
40502 Děčín

Landschaftspflegeverband
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V.
Am Landgut 1
01809 Dohna OT Röhrsdorf


Tel.: +420 412 518 202
Fax.: +420 412 518 929

Tel.: 0351 / 272 06 60
Fax.: 0351 / 272 06 613

Děčín